Dāna en kosten

Dāna

Omdat in het boeddhisme dāna (vrijgevigheid) als een belangrijke en bevrijdende kwaliteit wordt beschouwd - het is onder meer een praktische oefening in het leren loslaten - wordt de Dhamma Verdiepingscursus op basis van dit principe gegeven. In het inschrijfbedrag zijn alleen de direct te maken kosten opgenomen; de docenten krijgen niet meer vergoed dan hun verblijf en reiskosten. Daarom krijgen de deelnemers na afloop van ieder weekend de gelegenheid een bijdrage voor de begeleiding te geven. Zo werken we eraan mee dat deze traditie van vrijgevigheid en vriendelijkheid wordt voortgezet. Beoefening van vrijgevigheid schept vreugde voor zowel degene die ontvangt als degene die geeft.

Kosten

De kosten voor verblijf, maaltijden en algemene onkosten bedragen voor het eerste cursusjaar circa € 495,-.
Wie uitsluitend van een bijstandsuitkering leeft en in aanmerking wil komen voor korting kan contact opnemen met Marina Kef-Robijn, zij zal dit dan overleggen met de SIM.

Extra overnachting op vrijdag

Als je de vrijdagavond al wilt komen dan is deze overnachting in de Refter voor eigen rekening en kost € 15,-50
Dit bedrag graag in de week voor het weekend voldoen aan de SIM-DVC: NL72 TRIO 0338 4690 87