Dhamma Verdiepingscursus (inschrijving DVC 10 nu mogelijk, korte wachtlijst)

De DVC is een twee jaar durende cursus van de Stichting Inzichts Meditatie. De nu lopende DVC is de 9e in successie, die loopt van september 2022 t/m het voorjaar van 2024. Deze cursus zit vol en je kan je hier dan ook niet meer voor opgeven. De DVC 10 zal lopen van september 2024 t/m april 2026 op de volgende 8 weekenden. 28 en 29 september 2024, 23 en 24 november 2024, 1 en 2 februari 2025, 5 en 6 april 2025, 20 en 21 september 2025, 22 en 23 november 2025, 31 januari en 1 februari 2026 en 18 en 19 april 2026. De inschrijving voor de DVC 10 is per 1 december 2023 geopend en je kan je via deze site aanmelden (korte wachtlijst).

Voor wie is de DVC?
De DVC is geschikt voor iedereen in Nederland en Vlaanderen die al geruime tijd mediteert en voldoende retraite-ervaring heeft.
De meditatie ervaring krijgt in de DVC een theoretische onderbouwing. De aangeboden theorie krijgt zijn verwerking in uitwisseling met andere deelnemers en een vertaling naar het dagelijkse doen. Deelnemers zijn bereid om over hun ervaring uit te wisselen.
Het maximum aantal deelnemers is 32.

Doel van de cursus

  • De theoretische basis van de cursus zijn de 4 Edele Waarheden en de Satipatthana sutta.
  • Het ondersteunen van het meditatieproces door het aanbieden van theoretische en praktische kennis en deze te verbinden met de eigen ervaring.
  • De DVC heeft de vroeg boeddhistische stroming als basis, het Theravada Boeddhisme en inzicht meditatie als beoefening. We voelen ons geïnspireerd door de teksten en meditatie instructies van Mahasi Sayadaw, Upandita Sayadaw, Ajahn Cha, U Tejaniya en Westerse leraren zoals Bikkkhu Analayo, Joseph Goldstein, Jack Kornfield, Sharon Salzberg.
  • Het motiveren van mensen om hun bestudering en beoefening van het Boeddhisme te verdiepen en te laten rijpen. Daarbij zal gewerkt worden met verschillende onderzoeks-vormen zoals dhamma lezing, bestudering van boeken en teksten, inquiry insight dialogue.

Wie geeft de DVC?
De volgende leraren, gast-docenten en organisatoren maken de DVC mogelijk:
Ank Schravendeel, Michael Verlouw, Frits Koster, Joost van den Heuvel Rijnders, Paul Boersma met als organisatoren Sabrine Vroomans en Evert Jan van Hoek. ( Meer over de docenten en organisatoren )

Quote van een cursist:

"Ik zocht verdieping, maar kreeg er een hele sangha bij"


Opbouw van het programma
Het programma is opgebouwd rond verschillende vormen van onderzoek en leren. Zo wordt er ruim aandacht besteed aan reflecteren middels theoretische uiteenzettingen over de dhamma en door groepsuitwisseling.
Er is veel ruimte voor direct ervaren via onderzoek in twee en drietallen, insight dialogue en door geleide meditaties. Op de zaterdagavond kijken we vaak naar een film of documentaire die aansluit op het thema van dat weekend.
Naast de weekends kunnen deelnemers bijeenkomen in regionaal samengestelde groepjes om opgedane ervaringen en inzichten door de weekends samen verder te verdiepen.
Met behulp van huiswerkopdrachten worden de deelnemers aangemoedigd om inzichten te integreren in het dagelijks leven.
Tussen de twee weekenden in wordt een “brugbijeenkomst” aangeboden per zoom, onder begeleiding van de docenten bestaat de mogelijkheid om te reflecteren op de stof van het afgelopen weekend en een inleiding te krijgen op de stof van het komende weekeind.

Structuur weekenden DVC
De cursus omvat acht weekends verdeeld over twee jaar. We beginnen op zaterdagmorgen en eindigen zondag na de lunch. Je kunt de vrijdagavond al komen, vanaf 19.00 uur ben je welkom. Tussen de bijeenkomsten in vinden “brugbijeenkomsten” plaats: een maandagavond van 19.30 tot 21.00, waarin momgelijkheid om vragen te stellen over het thema van het voorgaande weekeind en inleiding op het thema van het komende weekeind.

Kosten en verblijf
De DVC wordt gegeven op basis van een vrijwillige bijdrage (dana) plus de kosten voor het verblijf en de maaltijden. Zie ook Dana en kosten
We maken gebruik van de gastvrijheid van het Dominicanenklooster te Huissen. De verzorgde maaltijden zijn vegetarisch.

Als de omstandigheden het noodzakelijk maken (zoals b.v. door de Corona maatregelen in 2022) kan het zijn dat er een andere locatie gekozen moet worden.
Als het helemaal niet anders kan is het mogelijk dat de cursus (of 1 cursusjaar) via Zoom (dus per internet) gegeven gaat worden.
In dat geval wordt de cursusprijs aangepast. Wij streven ernaar dat in deze gevallen dezelfde weekenddata aangehouden worden, en dat dezelfde docenten de cursus verzorgen en dat alle te behandelen onderdelen ook aan bod komen.