Programma DVC 8 (2020-2022)

De DVC wordt meestal op een locatie aangeboden en omvat acht weekenden (zaterdag en zondag) verdeeld over twee jaar. De weekenden beginnen dan zaterdag om 10.30 uur (entree vanaf 10.00 uur) en ze eindigen zondag rond 14.00 uur na de lunch. Op zaterdagavond is er dan ook een programma.
Voor een extra bijdrage is het is mogelijk om al op vrijdagavond aan te komen en een nacht extra te blijven. Je bent dan vanaf 19.00 uur welkom. Zie ook dana en kosten
Tussen de weekenden in kunnen deelnemers als zij dat willen in regionaal samengestelde groepjes bijeenkomen.

Maar vanwege de Corona maatregelen wordt het 1e cursusjaar van DVC8 per internet aangeboden, via Zoom.

NIEUWE CURSUSSTRUCTUUR VOOR EEN ONLINE DVC

Bij het zoeken naar een nieuwe cursusstructuur die via zoom wordt gegeven, willen we natuurlijk recht doen aan de bedoeling van de DVC:

- Doorgeven van de Dhamma waarbij de focus ligt op het vroegste Boeddhistische onderricht
(het Theravada Boeddhisme).

- De inhoudelijke thema’s zoals jullie eerder gelezen hebben op de website (zie hieronder) blijven gehandhaafd.

- Creëren van een veld waarin we met elkaar en van elkaar kunnen leren.

- Samen sangha zijn; het ontmoeten van medereizigers op het pad van de Boeddha.

Tijds investering:

In de vier reeds geplande weekends, qua data (zie hieronder) zullen er drie dagdelen cursus zijn:

Zaterdagochtend : 9.30- 12.30 Zaterdagmiddag : 14.00- 17.00 Zondagochtend 9.30-12.30

In de “life” DVC van afgelopen jaren was er op zaterdagavond ook een programma. Dit willen we op een andere manier en op een ander tijdstip in gaan vullen. De ervaring heeft geleerd dat zoom veel mogelijkheden geeft, maar uren achter het scherm zitten vraagt veel energie en is voor sommigen gewoon niet haalbaar. Daar willen we rekening mee houden, bij de nieuwe programmering van de cursus.

Daarom worden er steeds enkele weken vóór een weekend een mentor-bijeenkomst aangeboden op maandagavond.
Deze bijeenkomst staat in het teken van integratie en verdieping van de behandelde stof in relatie tot de beoefening en belichaming in het dagelijkse leven. En er zal een korte introductie gegeven worden op het thema van het opvolgende weekend en welke voorbereiding nodig is. b.v. het lezen/bestuderen van literatuur.

Voor het najaar 2020 zijn dit: maandagavond 7 september en 2 november van 19.15-20.45 ,
in het voorjaar 11 januari en 29 maart 2021

Er zullen huiswerkgroepen geformeerd worden. Deze zijn niet verplicht maar worden wel aanbevolen. Ze vinden plaats in de periode tussen een weekend en de mentorgroep. De groep bepaald zelf hoe vaak ze bij elkaar komen. In deze groep is aandacht voor het uitwisselen over de studie en beoefeningsopdrachten die gegeven worden aan het einde van ieder weekend.
In de voorbereiding op 7 september voor het eerste weekend zal hier verder informatie over gegeven worden.

Wat kun je van het programma verwachten; wat gaan we doen? We zullen streven naar een goede energie balans. Hierbij denken we aan:

• Lezingen niet langer dan een half uur.
• Afwisseling van verschillende werkvormen zoals lezing, individuele reflectie/schrijfopdrachten, mindfull spreken en luisteren in
twee/drietallen via de breakout-rooms.
• Aandacht voor bewegen tussendoor.
• Er zal halverwege een dagdeel ruimte zijn voor een gezamenlijke ( begeleide)meditatie.
• Niet alles moet achter het scherm gevolgd worden. Afstand van het scherm tijdens een lezing of meditatie is natuurlijk mogelijk.
• We zullen zorg dragen dat er voldoende contactmomenten zijn. ook al realiseren we ons dat het minder is dan in een “life” sangha.
• Er is ruimte voor gezamenlijk onderzoek , verdieping in integratie in kleinere groepen zoals de mentorgroep en de huiswerkgroep.

DVC 8 is voor 2020 tot 2022 gepland op de volgende 8 weekenden:

 • Weekend 1 - 19-20 september 2020
 • Weekend 2 - 28-29 november 2020
   
 • Weekend 3 - 06-07 februari 2021
 • Weekend 4 - 10-11 april 2021
 • Weekend 5 - 18-19 september 2021
 • Weekend 6 - 27-28 november 2021
   
 • Weekend 7 - 05-06 februari 2022
 • Weekend 8 - 02-03 april 2022

 
Globaal overzicht van de onderwerpen die aan bod zullen komen in DVC 8

 • Kennismaking met elkaar en met de cursus.
 • Leven van de Boeddha; historisch, psychologisch, mythisch
 • Pijlers van de beoefening: Dana, Sila en Bhavana
 • De 4 edele waarheden
 • Satipatthana sutta en de 4 verblijfplaatsen van opmerkzaamheid
 • 4 Brahma Vihara
 • 5 khanda’s
 • Verlichting in de 4 edele waarheden, als vrucht van het achtvoudige pad
 • 7 zuiveringen en 4 niveau’s van wijsheid
 • 7 factoren van Verlichting
 • 7 factoren in relatie met 5 helende krachten
 • Abhidhamma
 • 10 Parami
 • Sangha in het Westen